BRUSDIAMOND

Cut

Съвременното шлифоване на брилянт се основава на оптически изчисления, насочени към максимална красота на камъка, която се получава в резултат от брилянтността и дисперсията.

Брилянтовото шлифоване има кръгъл контур и се състои от корона (32 фасети и плочица) и павилион

(24 фасети и кулет).

Преценката на качеството на шлифовката се състои в сравняване на разглеждания камък с идеалните пропорции на математически изчислен модел. Отклоненията от такъв модел определят качеството на шлифоване, за което се използва скала: много добро (very good) , добро (good) , задоволително (fair) , слабо (poor). Някои лаборатории имат категориите отлично (excellent) и идеално (ideal cut) за най-добрите диаманти. Финалната изработка на шлифовката се нарича finishing.

Ефектът "Hearts and arrows" (Сърце и стрели) възниква при много качествено шлифоване на брилянта. Можете да видите скица на брилянт със споменатото име.